Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Leć z nami do Lourdes

Pielgrzymka samolotowa do Lourdes. Termin: 08-15.08.2024r. Spotkanie w przewodnikiem w niedzielę 7 lipca po Mszy o godz. 12.00. Po spotkaniu można wpłacić część w euro należności za pielgrzymkę.

Porządek Mszy św.:

W niedziele i święta:
godz. 09.00
godz. 12.00 – suma

W dni powszednie: według ogłoszeń, zwykle o godz. 18.00; w soboty Msza wigilijna z niedzieli o godz. 18.00.

Spowiedź: pół godziny przed Mszą św. w dni powszednie oraz na każde żądanie

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek, czwartek i piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00. Sprawami związanymi z cmentarzem zajmuje się p. Grzegorz Kuliński – tel. 888 214 573.

Dane adresowe

Parafia Przemienienia Pańskiego
ul. Parkowa 58, Wieniec, 87-880 Brześć Kujawski
Mapa dojazdu

Numer telefonu:
518 014 546

E-mail: parafiawieniec@gmail.com

Konto bankowe

29 9550 0003 2022 0073 7179 0001 KDBS I O. Włocławek

Papież Franciszek:

"Parafia jest formą obecności Kościoła na danym terytorium, środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. Poprzez całą swoją działalność parafia pobudza i formuje swych członków, aby byli ludźmi ewangelizującymi. Jest wspólnotą wspólnot, sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego misyjnego posyłania" (Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium, n. 28).

Polecamy:

Kalendarz wpisów

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Wieniec, 30 maja 2016 r.

Drodzy Parafianie!

Od chwili objęcia naszej parafii już niemal cztery lata temu, nie znając jeszcze wówczas wielu realiów, za moje podstawowe zadanie rozumiałem budowanie wspólnoty Kościoła otwartej dla każdego, żywej, aktywnej i poszukującej, dynamicznej i podejmującej z entuzjazmem misyjną kreatywność. Drogą do tego było powołanie Rady Parafialnej. Trzy lata temu w niedzielę 16 czerwca 2013 roku odbyły się w naszej parafii pierwsze wybory jej członków. Zgodnie ze statutami Drugiego Synodu Diecezji Włocławskiej z 1994 roku, kadencja Rady Parafialnej trwa trzy lata. Wybory członków Rady na nową kadencję odbędą się w niedzielę 19 czerwca. 

Istnienie i działanie Rady Parafialnej służy temu, aby praktykujący wierni byli nie tylko świadomi swojej przynależności do wspólnoty parafialnej, ale przyjęli za nią współodpowiedzialność i stali się jej współgospodarzami. Rada Parafialna nie jest organem władzy ani nie posiada osobowości prawnej, ale w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi ciało doradcze proboszcza, do którego należy decydujący głos w sprawach parafii. Nasza Rada tymczasowo spełnia funkcje rady ekonomicznej i rady duszpasterskiej wymienione przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Do jej zadań należy m.in. pobudzanie, rozwój i koordynacja inicjatyw apostolskich wśród parafian, wspomaganie proboszcza w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalania pracy parafialnej, omawianie spraw materialno-gospodarczych i wsparcie w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii.

Z perspektywy minionego czasu z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że jeśli choć trochę udało się nam postąpić na drodze w kierunku ożywienia naszej parafii i przerodzenia jej funkcjonowania we współuczestnictwo, współudział i współodpowiedzialność to w dużej mierze jest to owoc zaangażowania członków kończącej kadencję Rady. Zwyczajne spotkania Rady odbywały się raz w miesiącu – przez dłuższy czas pierwsza część spotkania miała charakter formacyjny i poświęcona była wspólnotowej lekturze Dziejów Apostolskich. Przyjęcie odpowiedzialności za odnowę ducha parafii i świadome tworzenie wspólnoty z dnia na dzień od każdego z nas wymagało i nieustannie wymaga gotowości do odrzucania skostniałych stereotypów oraz weryfikacji swoich własnych wyobrażeń o Kościele, parafii, roli i zadaniach księdza i świeckich, pokory we wsłuchiwaniu się w Słowo Boże i odwagi w poszukiwaniu w nim inspiracji do działania i dzielenia się nim z innymi, wielkoduszności w bezinteresownej służbie naszej wspólnocie parafialnej i bycia jej twarzą, zwłaszcza wobec oddalonych i nieprzekonanych.  Z serca w imieniu całej naszej wspólnoty i swoim  każdemu z członków Rady za to dziękuję. Wdzięcznością obejmuję także wszystkich, którzy przez modlitwę, osobiste zaangażowanie, wsparcie materialne i różne gesty życzliwości podjęli współodpowiedzialność za naszą wspólnotę parafialną.

Kościół to nie organizacja do której się zapisuje, ale rodzina, do której się przynależy, dom w którym jest się kochanym i szpital polowy, w którym można wyleczyć się z ran i odzyskać zdrowie. Nie ma idealnej wspólnoty jak nie ma idealnej rodziny, ale jeśli zależy Wam, aby nasza parafia była choć o bardzo mały krok bliższa doskonałości jakiej pragnie dla nas Pan Bóg i o jakiej marzymy, potraktujcie poważnie i weźcie udział w wyborach do Rady Parafialnej na nową kadencję.

Kto może zostać członkiem Rady? Rada powinna stanowić reprezentację wszystkich grup i środowisk tworzących naszą parafię. Zgodnie z normami określonymi w statutach II Synodu Diecezji Włocławskiej z 1994 roku jej członkami mogą być mieszkający na terenie parafii „gorliwi katolicy, zaangażowani w życie Kościoła, cieszący się jego uznaniem, odznaczający się cechami moralnymi i umysłowymi, przydatnymi w życiu wspólnoty parafialnej”. Zwykle istnieją trzy kategorie jej członków: z urzędu (proboszcz, przedstawiciele katechetów i pracowników parafii), z mianowania proboszcza (przedstawiciele wspólnot i grup, osoby zaangażowane w życie parafii)  i z wyboru parafian. Pomimo, że statuty II Synodu Diecezji Włocławskiej nie uwzględniają tego rozróżnienia i zgodnie z nimi „członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i po uprzedniej konsultacji ze współpracownikami”, chciałbym, aby  większość członków naszej Rady, tak jak to było w tej kadencji, pochodziła z wyboru parafian, a przedstawiciele wspólnot i grup zostali wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między ich członkami.

Jak będziemy wybierać? Trzy lata temu zgłaszaliśmy, po uzyskaniu ich zgody, kandydatów z terenu całej parafii i z listy, na której znalazło się 19 osób, głosowaliśmy na maksymalnie 2 osoby. Do Rady weszło 10 osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Początkowo składała się ona wraz z proboszczem z 15 członków, a po rezygnacji z niej 2 osób i uzupełnieniu jej składu o jedną osobę, liczy obecnie 14 członków. Chcąc zapewnić większą reprezentatywność po konsultacjach z Radą zdecydowałem podzielić teren parafii na 9 rejonów: 1. Bachórka (Kryńsk), 2. Wolica, Nowy Młyn (Starobrzeska Kolonia) i Polówka, 3. Gustorzyn i Jaranówek, 4. Machnacz, 5. Machnacz – nowe osiedle i Marianki, 6. Wieniec po stronie szkoły, 7. Wieniec po stronie kościoła i Lipiny, 8. Wieniec-Zalesie, 9. Kąty i Słone. W niedzielę 19 czerwca będziemy wybierać swoich przedstawicieli do Rady z rejonu parafii, w którym mieszkamy, wpisując na otrzymaną przed wejściem do kościoła kartę do głosowania imię i nazwisko naszego kandydata. Zachęcam do wcześniejszych międzysąsiedzkich konsultacji i uzyskania zgody osoby, którą chcemy zaproponować do Rady. Członkami komisji skrutacyjnej będą członkowie obecnej Rady, którzy nie będą chcieli kandydować do niej w nowej kadencji oraz którzy wchodzą do niej z urzędu. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone po uzyskaniu zgody osób, które w poszczególnych rejonach otrzymają największą ilość głosów – w przypadku jej niewyrażenia, udział w Radzie zostanie zaproponowany następnej osobie na liście.

Pełny skład Rady zostanie ogłoszony po jej zatwierdzeniu przez Kurię Diecezjalną. Podziękowanie kończącej prace Radzie i zaprzysiężenie nowej Rady będą miały miejsce w niedzielę 4 września podczas uroczystości dożynkowych i święta dziękczynienia naszej wspólnoty, połączonych z obchodem rocznicy poświęcenia naszego kościoła.

Korzystając z okazji chciałbym poinformować, że udało nam się w tym roku uzyskać dofinansowanie do III etapu konserwacji i restauracji głównego ołtarza (20 tys. zł z z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu województwa i 8 tys. zł od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków) oraz do  konserwacji i restauracji neoromańskich konfesjonałów (50 tys. zł z budżetu powiatu włocławskiego). Wymagany udział własny naszej parafii w tych przedsięwzięciach to 50649,75 zł. To wyjątkowa szansa uratowania przed zniszczeniem i przywrócenia blasku bardzo nielicznym, ale przez to tym bardziej dla nas cennych zabytków. Ponadto bardzo chciałbym doprowadzić do końca wymianę ławek w kościele – ławki przy ścianach i w prezbiterium dla ministrantów. Wraz z Radą Parafialną podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu zbiórki na ten cel w drugiej połowie czerwca. Dziękując za dotychczasową ofiarność proszę o życzliwe przyjęcie osób zbierających. Można także skorzystać z przelewu na konto parafii.

Troska o potrzeby wspólnoty Kościoła jest obowiązkiem każdego wiernego, zgodnie z jego możliwościami i stanowi treść V przykazania kościelnego. Jest ona jednocześnie wyrazem wrażliwości sumienia, poczucia odpowiedzialności za parafię i otwartości na potrzeby innych. Mam świadomość, że składane ze szczerego serca ofiary mają często znamiona „wdowiego grosza”, co nadaje im wyjątkową wartość i szczególnie zobowiązuje do dobrego wykorzystania. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Jednocześnie jeśli ktoś nie chce uczestniczyć w tej i innych prowadzonych na rzecz parafii zbiórkach, proszę bezpośrednio lub przez zbierających czy członków Rady mnie o tym wyraźnie poinformować, a obiecuję, że do czasu zmiany decyzji nikt z naszej wspólnoty nie będzie zakłócał Państwa spokoju.  Na jednym z pierwszych spotkań nowej Rady podejmiemy problem utrzymania parafii i jeśli jej członkowie uznają, że sytuacja w naszej wspólnocie dojrzała już do tego, powołamy odrębną Radę Ekonomiczną, która wraz z pomocą proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii, zajmie się też wypracowaniem nowych rozwiązań w zakresie współudziału parafian w finansowaniu utrzymania i funkcjonowania naszego lokalnego Kościoła.

Jeszcze raz zachęcam do  udziału w wyborach do Rady Parafialnej na nową kadencję i potraktowania ich jako wydarzenia wielkiej wagi dla nas wszystkich. Polecam też modlitwie i pamięci Misje Ewangelizacyjne, które będziemy przeżywać w naszej wspólnocie od 11 do 25 września br. Zapraszam na spotkanie z naszymi misjonarzami, którzy przyjadą przygotować nas do tego wydarzenia w niedzielę 12 czerwca.

Z kapłańskim błogosławieństwem
Wasz Proboszcz – ks. Witold Dorsz