Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieńcu

Porządek Mszy św.:

W niedziele i święta:
godz. 09.00
godz. 12.00 – suma

W dni powszednie: według ogłoszeń, zwykle o godz. 18.00; w soboty Msza wigilijna z niedzieli o godz. 18.00.

Spowiedź: pół godziny przed Mszą św. w dni powszednie oraz na każde żądanie

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna w środę i w piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00. Sprawami związanymi z cmentarzem zajmuje się p. Grzegorz Kuliński – tel. 888 214 573.

Dane adresowe

Parafia Przemienienia Pańskiego
ul. Parkowa 58, Wieniec, 87-880 Brześć Kujawski
Mapa dojazdu

Numer telefonu:
518 014 546

E-mail: parafiawieniec@gmail.com

Konto bankowe

29 9550 0003 2022 0073 7179 0001 KDBS I O. Włocławek

Papież Franciszek:

"Parafia jest formą obecności Kościoła na danym terytorium, środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. Poprzez całą swoją działalność parafia pobudza i formuje swych członków, aby byli ludźmi ewangelizującymi. Jest wspólnotą wspólnot, sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego misyjnego posyłania" (Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium, n. 28).

Polecamy:

Kalendarz wpisów

luty 2024
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Budowanie takiej parafii – otwartej dla każdego, żywej, aktywnej i poszukującej, dynamicznej i podejmującej z entuzjazmem misyjną kreatywność jest moją wielką troską i pragnieniem jako Waszego proboszcza. Głównym celem mojego listu jest zaproszenie Was do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Wieniec, 30 maja 2013r.

Drodzy Parafianie!

Kieruję do Was już trzeci list jako Wasz proboszcz. Piszę go w uroczystość Bożego Ciała, dzień w którym w sposób szczególny wyznajemy przed światem naszą wiarę w obecność Pana Jezusa wśród nas w sakramencie Eucharystii. Ilekroć sprawujemy w Kościele Eucharystię, wspominamy śmierć naszego Zbawiciela, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia. Kiedy przyjmujemy komunię, zostajemy wcieleni, przemieniani w Chrystusa. Jak napisał św. Augustyn: „Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb”.
Chrystus przemieniając nasze życie łączy nas ze sobą, czyniąc nas częścią swojego Ciała jakim jest Kościół. Poprzez wspólny udział w Eucharystii rodzą się autentyczne, zakorzenione w Bogu więzi, relacje między nami, rodzi się wspólnota parafialna. Choć do parafii przynależy się od strony formalnej poprzez fakt zamieszkiwania na jej terytorium, to jednak żyje się parafią, współtworzy się ją jako wspólnotę ludzi z Bogiem przede wszystkim przez uczestnictwo w parafialnej niedzielnej i świątecznej Eucharystii.
W naszym kościele uczestniczy w niej regularnie jedynie około jednej dziesiątej osób ochrzczonych mieszkających na terytorium parafii. Nie ulega wątpliwości, że przyczyn takiego stanu jest wiele. Należy do nich z pewnością pogłębiający się kryzys wiary, ale i bardzo zindywidualizowane rozumienie chrześcijaństwa oraz traktowanie parafii jako swoistego punktu świadczenia usług religijnych. Ponadto nasza parafia powiększa się nieustannie o nowych członków, którzy sprowadzili się na jej teren, ale nie zapuścili jeszcze tu dostatecznie głęboko swoich korzeni.
Mam nadzieję, że przynajmniej tych uczestniczących w niedziele w Eucharystii w Wieńcu coraz mniej trzeba przekonywać, że parafia nie jest i nie może być przede wszystkim miejscem, w którym każdy „załatwia” swoje sprawy z Bogiem, ale winna i może być przestrzenią budowania komunii z Bogiem i wzajemnych, twórczych relacji z innymi ludźmi, w której każdy, mieszkający tu z dziada paradziada, jak i ten, który osiedlił się tu bardzo niedawno, znajduje swoje miejsce i swój dom. Nie możemy jednak koncentrować się tylko na sobie i na działalności liturgiczno-sakramentalnej. Coraz bardziej misyjna sytuacja chrześcijaństwa, także w naszym środowisku, domaga się także od parafii podjęcia na nowo powierzonego nam przez Chrystusa zadania głoszenia Ewangelii. Jak napisał Benedykt XVI, ogłaszając przeżywany przez nas obecnie Rok Wiary: „potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary. (…) Wiara bowiem rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. Powoduje, że życie wiernych wydaje owoce, bo dzięki nadziei serce rośnie, oraz umożliwia składanie skutecznego świadectwa: otwiera w istocie serca i umysły słuchających na zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego słowa, by stali się Jego uczniami” (Porta fidei, n. 7).
Budowanie takiej parafii – otwartej dla każdego, żywej, aktywnej i poszukującej, dynamicznej i podejmującej z entuzjazmem misyjną kreatywność jest moją wielką troską i pragnieniem jako Waszego proboszcza. Głównym celem mojego listu jest zaproszenie Was do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu. Jeśli chcemy odpowiedzieć na wyzwania naszego czasu i otworzyć się na misyjność, funkcjonowanie naszej parafii musi przerodzić się we współuczestnictwo, współudział i współodpowiedzialność. Natomiast rezygnacja z próby odnowienia życia naszej parafii w duchu II Soboru Watykańskiego byłaby równoznaczna ze zgodą na marazm i sprzyjaniem zewnętrznym nurtom dechrystianizacyjnym.
Pierwszym, niezwykle ważnym krokiem w tym kierunku jest powołanie Rady Parafialnej, która stanowiąc reprezentację wszystkich grup i środowisk tworzących naszą parafię, powinna dążyć do przekształcania jej w świadomą i zaangażowaną wspólnotę. Rada Parafialna nie jest organem władzy ani nie posiada osobowości prawnej, ale w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi ciało doradcze proboszcza, do którego należy decydujący głos w sprawach parafii. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Jej członkiem może być wierny mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, bierzmowany, wolny od kar kościelnych, odznaczający się roztropnością i cieszący się dobrą opinią wśród parafian. Do zadań Rady Parafialnej należy m.in. pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie proboszcza w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalania pracy parafialnej, omawianie spraw materialno-gospodarczych parafii. Ze swej strony zapewniam, że głos i uchwały Rady będą dla mnie miały kluczowe znaczenie i wszystkie ważne decyzje dotyczące parafii będę podejmować we współpracy z Radą.
Co do sposobu powołania Rady Parafialnej, zwykle istnieją trzy kategorie jej członków: z urzędu, z mianowania proboszcza i z wyboru parafian. Chciałbym, aby poza przedstawicielami grup apostolskich i katechetów, wchodzącymi do Rady z urzędu, jej skład pochodził z wyboru nas wszystkich. Kandydatów na członków Rady Parafialnej można zgłaszać do soboty 8 czerwca włącznie. Może to uczynić każdy parafianin po uprzednim uzyskaniu zgody na kandydowanie od osoby, którą chce zaproponować. W niedzielę 9 czerwca lista kandydatów zostanie ogłoszona w kościele oraz na stronie internetowej parafii, a w niedzielę 16 czerwca na zakończenie obu Mszy św. odbędą się wybory. Będziemy wybierać 10 członków Rady głosując na dwa nazwiska z listy kandydatów. Zachęcam gorąco do zgłaszania swoich kandydatów, a parafianom, którzy zgadzają się na przedstawienie swojej kandydatury i wielkodusznie wyrażają w ten sposób gotowość do głębszego zaangażowania się w życie parafii i poświęcenia dla dobra całej naszej wspólnoty już teraz z serca dziękuję.
Chciałbym także wyrazić moją wielką wdzięczność Paniom i Panom Sołtysom oraz Wszystkim, którzy odpowiedzieli na moją prośbę o pomoc i zaproszenie do przyjęcia ze mną współodpowiedzialności za parafię, jakie skierowałem w pierwszych dniach mojej posługi proboszcza w naszej parafii. To, że wiele udało się nam już zrobić w minionym roku w ogromnej mierze zawdzięczamy właśnie im.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie zaprosić Was do udziału w kursie „Nowe Życie”, jaki dla nas przeprowadzi ekipa ze Szkoły Nowej Ewangelizacji z Torunia, znana nam już z naszych ostatnich parafialnych rekolekcji wielkopostnych. Ten kurs to po prostu nowa forma rekolekcji ewangelizacyjnych, prowadzonych w większości przez ludzi świeckich, zarówno przez młodych, jak i małżonków oraz osoby dojrzałe. Nie spotkacie się na nim z nudnymi kazaniami ani oderwanymi od życia katechezami, ale z żywym i prostym przekazem Dobrej Nowiny skierowanym do współczesnego człowieka. Naprawdę warto spróbować. Kurs odbędzie się od piątku 21 czerwca (Msza św. o godz. 17.30 i nauczanie wprowadzające w kurs), a zakończy w niedzielę 23 czerwca ok. godz. 14. W sobotę 22 czerwca (zajęcia od godz. 09.00 do ok. godz. 21.00) dla uczestników kursu przewidziany jest obiad i kolacja w domu parafialnym-plebanii. Jeśli wśród chętnych do wzięcia udziału w kursie będą młode małżeństwa, zapewnimy zajęcia i opiekę dla dzieci.  Zapisy na kurs: w zakrystii po Mszy św. oraz w kancelarii parafialnej do niedzieli 16 czerwca. Koszt udziału: 10 zł wpisowego od osoby oraz dobrowolna ofiara na rzecz Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Z serca życzę Wam radości i entuzjazmu w odkrywaniu wiary oraz we współtworzeniu naszej parafialnej wspólnoty.

Z błogosławieństwem kapłańskim i prośbą o modlitwę

Wasz proboszcz, ks. Witold Dorsz